Mindfulness

Intention, attention og attitude 

Mindfulness

Corporate mindfulness, der giver forandrende mening for alle

 

 • Vi glemmer, hvad der er vigtigst for os og kommer til at bruge tid på mindre vigtige ting eller agere på måder, hvor vi ikke er tro mod vores formål og værdier.
 • Vi formår ikke at være nærværende og bliver derfor mindre effektive.
 • Vi har svært ved at agere med åbenhed og venlighed, hvilket påvirker os selv og menneskene omkring os negativt.

Det er de tre ting, vi glemmer i vores dagligdag, når vi er pressede af travlhed, ønsker om at præstere og afbrydelser og deadlines.

Mindfulness er med fokus på intention, attention og attitude både en tænkning og konkrete træningsteknikker, der hjælper os til huske det vigtige og være nærværende med vores opgaver og andre mennesker på en positiv og konstruktiv måde.

  Hos Ploug Niemann Ledelsesrådgivning bruger vi tænkning og teknikker fra Mindfulness på tre niveauer

  Mindfulness
  B

  Individuelt i coaching og rådgivningssituationer, hvor bevidst opmærksomhed på åndedræt og tankerækker ofte gør store forskelle ift. stress og klarhed over problemstillinger, der kan have med formål og værdier at gøre.

  Mindfulness
  B

  I arbejde med teams og afdelinger, hvor tænkning og principper fra Mindfulness kan hjælpe til bedre og mere effektivt samarbejde.

  Mindfulness
  B

  I større organisatoriske forandringsprocesser, hvor Mindfulness bringes ind i organisationens kultur ved at arbejde med nye måder at gå til sig selv, kolleger, inbox og møder m.m.

  Intention

  Vores intention sætter vores grundlæggende retning – hvor vil vi hen? Hvad vil vi opnå? Hvad er vores formål og værdier? Når vi holder fast i vores intention, så husker vi, hvad der er vigtigst for os. Det kan være i det store (balance og harmoni) og i det mindre (hvad skal jeg nå af opgaver på denne tirsdag eller hvordan skal dette møde forløbe). Mindfulness er træningen i at holde det vigtigste for os for øje.

   

  Attention

  Vi har mellem 12.000 og 50.000 tanker om dagen. Og tankerne er ikke kun mange, men også nærmest autonome – de farer fra det ene til det andet og associerer til noget tredje. Vi kan stilne dem noget, men vigtigere er vores forhold til dem: Tror vi på dem? Følger vi slavisk med dem? Eller kan vi forholde os mere bevidst til dem? Mindfulness er metakognitiv træning i at observere vores eget sinds bevægelser.

  Attitude

  Vi bliver bedre til det, vi gør. Hvis vi går til vores opgaver og andre mennesker med åbenhed og venlighed. Mindfulness er træningen i at være til stede med det, der er – at acceptere virkeligheden, se nysgerrigt på den uden i første omgang at strides med den og bære en grundlæggende venlighed imod os selv og andre.

  Bo Heimann er journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har en M.A. i ledelses- og organisationspsykologi fra Aalborg Universitet.

  Han fik sine første buddhistiske belæringer tilbage i slutningen af 1990’erne. Siden 2011 har han fulgt den tibetanske lærer Chökyi Nyima Rinpoche og hans elev Erik Pema Kunsangs undervisning.

  Bo Heimann har undervist i meditation og buddhistisk filosofi på kurser, retreats og i coachingforløb siden 2007. Kurset ‘Mindfulness på jobbet’ har han faciliteret på en række større virksomheder.