Teamudvikling

Fra udfordringer til fælles fremtid

Udnyt potentialet i jeres ledergruppe med fokuseret teamudvikling

De fleste ledelsesteams oplever fra tid til anden samarbejdsproblemer. Det kan handle om magtkampe, grundlæggende uenigheder om, hvilken vej I skal gå med jeres organisation eller forskellige interesser, der kan true jeres fælles vision.

Hos Ploug Niemann Ledelsesrådgivning er vi eksperter i at hjælpe med at løse disse konflikter – både de store og de små. Vi lærer jer at forstå hinandens verdensbilleder, handlemønstre og prioriteter, så I kan nå frem til at formulere fælles spilleregler og retning for teamet.

Det er vores erfaring, at der er et stort uudnyttet potentiale i de fleste ledergrupper. Mange ledere hjælper jer med at arbejde mere effektivt og strategisk.

Undervejs i forløbet vil vi typisk beskæftige os med et eller flere af disse spørgsmål

Teamudvikling
B

Hvordan formulerer dit lederteams medlemmer mål for jeres fælles opgaver og spilleregler for samarbejdet?

Teamudvikling
B

Hvordan opbygger I et mere tillidsfuldt samarbejde og gør gruppen til et trygt læringsrum?

Teamudvikling
B

Hvordan holder I mere effektive og givende møder, hvor tiden bruges på de vigtigste fælles opgaver?

Teamudvikling tilpasset jer: Fra enighed til handling i lederteamet.

Et typisk forløb er inddelt i to faser: Først hjælper vi jer til at blive enige om, hvordan I vil samarbejde som lederteam, så I kan indfri jeres forretningsmæssige og organisatoriske mål. Dernæst hjælper vi jer med at få jer til at fokusere på, hvordan I mere effektivt kan kommunikere og træffe beslutninger sammen, samt hvordan I imellem møderne kan udfylde jeres lederroller succesfuldt.