Hvem er vi?

teamet bag Ploug Niemann, rikke ploug,

Rikke Ploug

Tlf. 26 22 33 60
Mail: rpn@ploug-niemann.dk

Når jeg kan mærke, at lederen går inspireret ud af døren med nye handlemuligheder, som han eller hun glæder sig til at afprøve – så er det en god dag!

Jeg er direktør i Ploug Niemann Ledelsesrådgivning. Her hjælper jeg ledere med at udfolde deres fulde potentiale og opnå større trivsel i lederrollen bl.a. med inspiration i deres personprofil. Derudover hjælper jeg ledergrupper med at samarbejde mere effektivt, når de fx holder møder eller skal træffe fælles beslutninger.

Mit fokus er at hjælpe lederen med at balancere mellem de krav, der er til den professionelle lederrolle, og vedkommendes personlige integritet. Det handler om at lære at stå ved sine egne værdier og talenter, bevidst anvende sine naturlige styrker i lederrollen og udvikle evnen til at bruge kompetencerne i sin ’blinde vinkel’.

Ud over min uddannelse som cand.scient.soc. har jeg en systemisk coach-uddannelse, en stress- og trivselsvejlederuddannelse og er certificeret i JTI- og MBTI-personprofiler samt Teamdiamanten. Jeg har tidligere været afdelingschef hos PriceWaterhouseCoopers og pressechef hos IBM Danmark.

hans niemann, teamet bag Ploug Niemann

Hans Niemann

Tlf. 26 21 44 60
Mail: hn@hansniemann.dk

Formålet med mit virke som ledelsesrådgiver er at gøre en positiv forskel. Både for de ledere, jeg arbejder direkte for, og for deres medarbejdere, som får en bedre dagligdag som følge af en mere effektiv og opmærksom leder.

Jeg er medstifter af – og partner i – Ploug Niemann Ledelsesrådgivning, hvor jeg rådgiver og træner ledere. Mit speciale er det personlige lederskab. Det vil sige evne til at lede ind. Men jeg er også stærkt optaget af, hvordan vi gennem fælles dialog kan udvikle vores organisationer med større effektivitet, arbejdsglæde og kundetilfredshed til følge – blandt andet ved at flytte beslutningskraften tættere på den konkrete faglighed i organisationen.

Jeg har selv været leder, siden jeg var helt ung. Heraf 10 år som administrerende direktør og direktør i en stor international koncern. Dengang savnede jeg en rådgiver, som kunne hjælpe mig med personlig og strategisk afklaring. Siden har jeg arbejdet målrettet på at blive den rådgiver, som jeg ikke kunne finde dengang.

Ud over min akademiske baggrund og praktiske erfaring har jeg efteruddannet mig som rådgiver, og jeg sætter en ære i at være velorienteret inden for mit arbejdsfelt.

erik barfoed, teamet bag Ploug Niemann

Erik Barfoed

Tlf. 21 48 15 69
Mail: eb@ploug-niemann.dk

Jeg er optaget af at flytte mennesker. Mit mål er at hjælpe ledere med at få nye perspektiver, så de kan vokse og flytte andre.

I Ploug Niemann er jeg partner og ledelsesrådgiver og arbejder med personlig coaching af ledere, teamudvikling, udvikling og implementering af strategi og med kommunikation som ledelsesdisciplin – herunder personlig, skriftlig og strategisk kommunikation.

Et særligt fokusområde for mig er kulturbranchen, hvor jeg selv har mange års erfaring med ledelse på topniveau. Desuden har jeg et indgående kendskab til kommunal forvaltning og har været centerchef for kommunaldirektørens stab i Lejre Kommune.

Jeg er uddannet ved Københavns Universitet. Og jeg er også forfatter og har gennem de seneste tyve år skrevet en række børne- og ungdomsbøger.

ICF akkrediteret coach, level 2

Ledelseskommunikation, bo heimann, teamet bag Ploug Niemann

Bo Heimann

Tlf. 31 21 16 58
Mail: bh@ploug-niemann.dk

Mine fokuspunkter er mening og klarhed.

Det er det, god og effektiv ledelse og kommunikation afhænger af. Det er det, vi alle sammen har brug for personligt. Og det er det, mange af os har svært ved at skabe i et fortravlet liv.

Igennem 25 år har jeg som coach og rådgiver hjulpet ledere og medarbejdere til større klarhed over problemstillinger og karrieremæssige til- og fravalg. Som journalist har jeg arbejdet professionelt med kommunikation og som konsulent faciliteret teamudvikling og strategisk organisationsudvikling med mening, formål, værdier og tillid som centrale elementer.

Fra februar 2020 til oktober 2023 var jeg journalist og taleskriver i udenrigsministeriet, hvor jeg samarbejdede med fem forskellige ministre i løbet af de 3,5 år.

Siden slut-1990’erne har jeg modtaget undervisning af buddhistiske mestre og har derfor dyb viden om meditation og stresshåndtering. Jeg har undervist i meditation på kurser, retreats og i coaching-forløb siden 2007. Kurset ’Mindfulness på jobbet’ har jeg undervist i på bl.a. Telefonica, Electrolux og King.

Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole (1997) og har en Master i ledelses- og organisationspsykologi fra Aalborg Universitet (2011).

Jeppe Glahn, Ploug Niemann

Jeppe Glahn

Tlf. 30 77 05 01
Mail: jg@ploug-niemann.dk

Hvad er formålet med dit lederskab, og hvordan opbygger du arbejdsglæde, motivation og følgeskab gennem autentisk og transparant ledelse? Hvordan manøvrerer du konstante forandringer og sikrer, at du skaber mening og sammenhæng for dig selv og dine omgivelser?

Det er nogle af de hovedspørgsmål, som jeg kan hjælpe dig med at besvare. Med mere end 25 års personlig ledererfaring fra ambitiøse, multinationale organisationer ved jeg, hvordan livet er på ledelsesgangen, og hvad der skal til for at få og skabe succes. Jeg har blandt andet virket som betroet rådgiver og coach i mere end sytten år for skiftende direktioner i et af landets højest profilerede C25 selskaber.

Mit udgangspunkt findes i krydsfeltet mellem ledelse, strategi og den personlig kommunikation og er baseret på et stærkt ønske om at skabe de bedst mulige rammer for et godt og meningsfuldt lederliv. Jeg ser værdier som tillid, anstændighed og empati koblet med bevidst kommunikation som nøgleelementer i god ledelse.

Jeg har altid arbejdet i organisationer, hvor det at fremme en bæredygtig udvikling gennem fokuseret ledelse har stået højt på dagsordenen, og jeg ved hvordan man omsætter ambitioner til konkrete handlinger.

Teamet, Ploug Niemann

A-teamet

Tlf. 31 15 06 06
Mail: info@ploug-niemann.dk

Hos Ploug Niemann er vi så heldige at have det bedste af de bedste support teams – vi kalder dem for A-teamet. A-teamet sørger for, at alt fungerer i huset, at processerne er enkle og strukturerne smidige, og at vi er på forkant med tingene.

Du vil møde dem, når du bydes velkommen indenfor med et smil, eller som en venlig og professionel stemme, når du ringer ind på vores hovednummer.

De tager sig af alt fra administration, fakturering, brygning af god varm kaffe og så er de årsagen til, at konsulenterne hos Ploug Niemann kan være 100 % tilstede for og med vores kunder.